Khóa học tiếng Trung, Nhật, Hàn

 16/06/2016

Khai giảng liên tục khóa học Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiêng Đức

chi tiết khóa học liên hệ 094 68 68 905

KHÓA HỌC HỌC PHÍ THỜI LƯỢNG GIÁO TRÌNH
TIẾNG HÀN Sơ cấp 1 1.000.000Đ 2 tháng - Tiếng hàn tổng hợp (bài 1-10)
-Bài tập tiếng hàn tổng hợp
Sơ cấp 2 1.400.000Đ 2 tháng - Tiếng hàn tổng hợp (bài 11-20)
-Bài tập tiếng hàn tổng hợp
Sơ câp 3 1.800.000Đ 2 tháng - Tiếng hàn tổng hợp (bài 21-30)
-Bài tập tiếng hàn tổng hợp
LỚP TCCN TIẾNG HÀN (Nhập học Tháng 6) 8.000.000Đ 10 tháng Cấp bằng Trung cấp chính quy
ÔN TOPIK           
(NĂNG LỰC TIẾNG HÀN)
TOPIK I 2.500.000Đ 25 buổi -Bộ đề ôn Topik tổng hợp
MỚI NHẤT HIỆN NAY
TOPIK II 3.000.000Đ 25 buổi
TIẾNG NHẬT Sơ cấp 1 1.000.000Đ 2 tháng MinaNo Nihongo (Chữ cái – bài 7)
Sơ cấp 2 1.400.000Đ 2 tháng Minano nihongo (Bài  8 -  Bài 16)
Sơ cấp 3 1.800.000Đ 2 tháng Minano nihongo (Bài 17 - Bài 25)
LỚP TCCN TIẾNG NHẬT (Nhập học Tháng 6) 8.000.000Đ 10 tháng Cấp bằng Trung cấp chính quy
TIẾNG  TRUNG Giao tiếp A 1.500.000Đ 3 tháng Hán ngữ quyển 1,2+Ngữ âm
Giao tiếp  B 1.600.000Đ 2 tháng Hán ngữ quyển 3+Ngữ âm
Giao tiếp C 2.100.000Đ 2,5 tháng Hán ngữ quyển 4
Luyện nghe nói 1 1.000.000Đ 2 tháng Hán ngữ quyển 1+GT 301
Luyện nghe nói 2 1.500.000Đ 2 tháng Hán ngữ quyển 2+GT 301
LỚP TCCN TIẾNG TRUNG (Nhập học Tháng 6) 8.000.000Đ 10 tháng Cấp bằng Trung cấp chính quy
TIẾNG ĐỨC A1.1,A1.2,A2.1 2.800.000Đ 2 tháng STUDIO D
7.000.000Đ
3.500.000Đ
TIẾNG ĐỨC B1 8.000.000Đ 2 tháng STUDIO D
NGOẠI NGỮ CẢ NĂM 3.560.000Đ 12 tháng (không bảo lưu thẻ)
CÁC LỚP HỌC HÈ
TRUNG, NHẬT, HÀN SC1                           cấp tốc Sáng, chiều hoặc tối 2->6 1 tháng Giáo trình bắt đầu
   TRUNG, NHẬT, HÀN SC1                           Tối (19h– 21h) 2 tháng Giáo trình bắt đầu
TIẾNG NHẬT DU HỌC CHỨNG CHỈ N5, N4
(Dành cho học viên muốn du học bên Nhật)
ĐẢM BẢO ĐẦU RA
HỌC LIÊN TỤC 4 THÁNG ĐỂ THI ĐỖ  CHỨNGCHỈ N5, N4 ĐI DU HỌC.
2HỌC PHÍ 5.000.000Đ => 7.000.000Đ

Chat online tư vấn miễn phí Website

Bạn có chắc chắn muốn thoát ? Đồng ý Không đồng ý

Đăng ký làm thành viên

Để nhận những tin tức chuyên ngành, các khóa đào tạo mới và những chương trình ưu đãi học phí của chúng tôi !